úzký profil
úzký profil

Opravy, servis bagrů a stavební techniky

StavbyGazurek s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec

IČO: 05171814
DIČ: CZ05171814

e-mail: opravy-bagru@seznam.cz

Výpis z obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 66472, 16. června 2016
recepce Mirotrans kamionkancelář Mirotrans kancelář Mirotrans kancelář Mirotrans